SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir mimarlık ofisini ziyaret etmeden önce neye ihtiyacınız olduğunu genel hatları ile belirlemiş olmanız proje sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Yapının hangi amaç ile kullanılacağı, kaç kişi için tasarlanacağı ve yaklaşık olarak bu iş için kullanılacak bütçe belirlenmelidir. Bu sayede Mimarlık ofisinde yapılacak ön görüşmede mimar tarafından sorulan sorular ve yönlendirmeler ile birlikte var olan fikir daha uygulanabilir ve ihtiyaçları en üst düzeyde karşılar nitelikte ortaya çıkacaktır.

Bir mimari projeye başlamak için gerekli dokümanlar:

 • Arsaya ait tapu
 • İlgili Belediyeden alınacak imar durumu ve plan notları.
 • İnşaatın yapılacağı arsaya ait Harita Mühendisinden alınacak olan mevcut arazi kotlarını gösterir Plan kote çalışması.
 • Müşteri tarafından oluşturulan ihtiyaç listesi.
 • İlk kurulduğu günden bugüne günün teknoloji ve olanakları çerçevesinde ekolojik ve sürdürülebilir bir mimari çerçevede yüksek kalitede ürün ortaya çıkarmayı ana hedef olarak belirleyen Pak Mimarlık; bu bağlamda günün koşullarında yenilikçi, vizyoner, doğaya saygılı, çevre ile uyumlu ve talebi karşılar nitelikte saygın örnekler yaratabilme düşüncesini yeni başladıkları her projenin de temel başarı kriteri olarak benimsemektedir.

  Mimari projeler; yapılacak olan projenin türü, büyüklüğü, kapsamına bağlı olarak ücretlendirilir ve ödeme takvimi proje aşamalarına bağlı olacak şekilde sözleşme şartlarında belirlenir.

  Genel olarak mimari projelendirme 5 aşamadan oluşur:

 • Taraflarca Proje sözleşmesi imzalanır.
 • Mimari ofis tarafından İlk şematik tasarım hazırlanır.
 • Sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Avan proje hazırlanır.
 • Sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Mimari Ruhsat projesi hazırlanır.
 • Sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Mimari Uygulama projesi hazırlanır.
 • Hayır. Pak Mimarlık bir inşaat firması değildir. Ancak iş veren tarafından talep edildiği taktirde doğru kişiler ile iletişim kurulmasını sağlar.

  Hayır. Pak Mimarlık bir inşaat firması değildir. Ancak iş veren tarafından talep edildiği taktirde doğru kişiler ile iletişim kurulmasını sağlar.

  Taraflarca imzalanan sözleşme şartlarına bağlı olarak firmamız şantiye destek hizmeti vermektedir.

  pak yapı
  karadeniz ilker inşaat
  kunt yapı
  canpolatlar inşaat
  gözüpekoğulları inşaat
  maraş inşaat