MİMARİ KONSEPT GELİŞTİRME

Image

MİMARİ KONSEPT GELİŞTİRME

Mimari konsept geliştirme yapılırken önce proje alanı ve yakın çevresi ile ilgili tasarım kriterleri gözden geçirilir. Bu çalışmalar detaylandırılarak “SWOT Analizi” yapılır.

Konut kullanımları için “Rekabet Analizi” çıkarılır ve bu kapsamda binanın; Konumu, konseptleri, tasarım kriterleri, daire tipleri, kat planlarının analizi, rekabet avantajları, dezavantajları, rakip fiyat analizleri, çevrenin değerlendirilmesi, projede fonksiyonların proje konseptine uygunluğunun “fonksiyonel bütünlük” kapsamında değerlendirilmesi, vaziyet planı çıkarılması, otopark ve rekreasyon alanlarının incelenerek, önerilerin sunulması, varsa blok tasarımına yönelik cephe çalışmalarıyla ilgili görüşlerin bildirilmesi, “Farklılaşma Kriterleri” hususundaki önerilerin sunulması, satış ofisi ve örnek daire için müşteri beklentileri incelenerek raporlanır.

pak yapı
karadeniz ilker inşaat
kunt yapı
canpolatlar inşaat
gözüpekoğulları inşaat
maraş inşaat